Tietosuoja­seloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin perustuva.
Laadittu: 25.5.2018
Päivitetty: 3.3.2021

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Master Chemicals Oy
Y-tunnus: 2166749-6
Osoite: Kauppiaskatu 9b A6, 20100 Turku

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Jussi Heinonen
Puhelin: 040 350 7898
Sähköposti: jussi.heinonen@master-chemicals.fi

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Rekisterin henkilösisältöön merkitään nimi, titteli, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero.
Rekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltä, yhteistyöhenkilöltään tai työnantajaltaan. Tieto on voitu saada myös ulkoisista lähteistä lain sallimissa rajoissa kuten yrityksen kotisivujen yhteistiedoista.

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tilauksien toimittamisiin, käsittelyyn, yhteydenottoon sekä arkistointiin. Rekisteriä käytämme myös markkinointiviesteihin sekä uutis- sekä tiedotekirjeisiin.
Oikeusperuste on sopimus (yhteistyö-/kumppanisopimus) tai Master Chemicals Oy:n oikeutettu etu (markkinointi, luoda ja ylläpitää hyvää liikesuhdetta).

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Kaikilla Master Chemicals Oy:ssä työskentelevillä on perustiedot tietosuojasta. Pyrimme toiminnallamme varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään oikein. Asiakasrekisteri on vain sähköisessä muodossa ja kahden salasanan takana. Jokaisella työntekijällä on omat salasanat. Pidämme huolen myös virustorjunnasta ja palomuurista. Pääsy asiakastietoihin on vain henkilöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme asiakastietoja niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Poistamme henkilötiedot asiakasrekisteristä, jos asiakas ilmoittaa, ettei halua meidän käsittelevän hänen henkilötietojaan. Säilytämme kuitenkin lain mukaan tai muiden velvoitteiden mukaan henkilötietoja kauemmin. Vaikka henkilötiedot olisi poistettu rekisteristä, saattavat ne yhä löytyä arkistoiduista asiakirjoista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Suhtaudumme henkilötietojen käsittelyyn huolellisesti ja tarkkuudella. Master Chemicals Oy ei koskaan myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Käytämme tietoja vain yllä mainittuihin tarkoituksiin.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisteri on vain sähköisessä muodossa.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Master Chemicals Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanasuojaukset tietokoneissa ja ohjelmissa.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Yhteystyöyritykset
Olemme yhteistyössä muiden yrityksien kanssa palvelun tuottamiseksi. Luovutamme vain välttämättömät tiedot. Yhteistyöyritykset voivat käsitellä henkilötietoja palvelun tuottamiseksi. Tällaisessa tilanteessa olemme varmistaneet, että toisen osapuolen suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu asianmukaisesti.

MISSÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TAPAHTUU?

Master Chemicals Oy käsittelee henkilötietoja pääosin vain Suomessa. Saattaa kuitenkin olla tiettyjä tilanteita, joissa osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyöyrityksien palvelimilla tai laitteistoilla, joissa niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei kuitenkaan siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole teknisesti tarpeellista. Tällaisessa tapauksessa varmistamme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden esimerkiksi EU-komission mallisopimuslausekkeiden mukaisilla sopimusjärjestelyillä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Halutessasi voit olla yhteydessä meihin, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai haluat käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi. Ole yhteydessä ylhäällä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilöillä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja kuinka niitä on käytetty. Tarkastuspyyntö on maksuton ja se tulee lähettää kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Lähetämme pyytämäsi tiedot viipyilemättä yhden kuukauden kuluessa. Määräajan pidennys on perusteltava sinulle. Jo sinulle ei pystytä toimittamaan pyytämiä tietoja, Master Chemicals Oy:llä on velvollisuus perustella se sinulle.
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista.

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojen poistamista ilman aiheetonta viivästystä. Tämä oikeus ei ole lakisääteisten velvoitteiden osalta.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä eli pyytää, ettei henkilötietojasi käsitellä ollenkaan. Tällaiseen vastustamisoikeuteen olet oikeutettu kun tietojesi käsittelyn oikeusperuste on oikeutetun edun toteutuminen.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYS

Master Chemicals Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa, sillä se kehittää palvelua jatkuvasti. Myös lainsäädännön muuttuessa päivitys saattaa tulla ajankohtaiseksi. Muutokset astuvat voimaan, kun päivitetty seloste on julkaistu. Tämän vuoksi sinua pyydetään tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin. Uusin versio tietosuojaselosteesta löytyy aina verkkosivuiltamme.