>>HYDROPOX EP1

HYDROPOX EP1

Tuotekuvaus

HYDROPOX EP1 on 2-komponenttinen injektoitava epoksihartsi.
Sillä on hyvät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet.

HYDROPOX EP1 on injektoitava tuote halkeamien, aukkojen ja rakojen
täyttämiseen betonissa EN 1504-5 standardien mukaisesti.

Käyttökohteet

Verrattuna muihin epoksihartseihin HYDROPOX EP1 on suhteellisen matala viskoosinen.
Tämän ominaisuuden ansiosta tuotetta voidaan käyttää halkeamin sekä hiusmurtuminen täyttämiseen.

HYDROPOX EP1 voidaan asentaa myös hieman kostealle pinnalle (kts. Taulukosta sidoksen vahvuus).

Tekninen tuki

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityiskohtaista neuvontaa
TPH tuotteiden käytöstä saat Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta,
puh. +358 40 550 6649 tai info@master-chemicals.fi

HYDROPOX EP1 Tuote-esite

HYDROPOX EP1 Käyttöturvallisuustiedote A-komponentti

HYDROPOX EP1 Käyttöturvallisuustiedote B-komponentti

Tuotekuvaus

HYDROPOX EP1 on 2-komponenttinen injektoitava epoksihartsi.
Sillä on hyvät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet.

HYDROPOX EP1 on injektoitava tuote halkeamien, aukkojen ja rakojen
täyttämiseen betonissa EN 1504-5 standardien mukaisesti.

Käyttökohteet

Verrattuna muihin epoksihartseihin HYDROPOX EP1 on suhteellisen matala viskoosinen.
Tämän ominaisuuden ansiosta tuotetta voidaan käyttää halkeamin sekä hiusmurtuminen täyttämiseen.

HYDROPOX EP1 voidaan asentaa myös hieman kostealle pinnalle (kts. Taulukosta sidoksen vahvuus).

Tekninen tuki

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityiskohtaista neuvontaa
TPH tuotteiden käytöstä saat Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta,
puh. +358 40 550 6649 tai info@master-chemicals.fi

HYDROPOX EP1 Tuote-esite

HYDROPOX EP1 Käyttöturvallisuustiedote A-komponentti

HYDROPOX EP1 Käyttöturvallisuustiedote B-komponentti