>VIASOL DECK 11b plus

VIASOL DECK 11b plus

Paikoituskansien pinnoitusjärjestelmä, jossa on yhdistetty elastomeeri ja kulutuskerros. Järjestelmässä on vahvistetut halkeamansilloitusominaisuudet (luokka B 3.2). Järjestelmä soveltuu monikerroksisien pysäköintitalojen ulko- että sisäkerroksiin siltojen jalkakäytäviin ja ajoväyliin. 

Järjestelmän esite: VIASOL DECK 11b plus 

Linkki: hoito-ohjeet

JÄRJESTELMÄN RAKENNE

JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

 • Yhdistetty elastomeeri ja kulutuskerros.
 • Hyväksytty seuraavien mukaisesti: DIN EN 1504-2 ja DIN V18026, luokka OS 11a, BAST listattu OSFa.
 • Halkeamansilloitusluokka B 3.2.

KÄYTTÖKOHTEET

 • Välikerrokset pysäköintitaloissa.
 • Katetut kattopysäköinnit.
 • Siltojen jalkakytävät.

JÄRJESTELMÄN EDUT

 • Dynaaminen halkeamansilloitus EN 1062-7 class B 3.2 (-20°C) mukaisesti.
 • Saumaton asennus, joka taka nestetiiviin pinnan.
 • Yhdistetty elastomeeri ja kulutuskerros.
 • Hyvä kulutuskestävyys.
 • Hyvä kemiallinen kestävyys (öljy, jäänsulatussuolat, petrooli, diesel).
 • Karhennettu pinta autoliikenteelle ja jalankulkijoille.
 • Saatavilla monissa väreissä.
 • Erittäin hyvä värin ja UV -säteilyn kestävyys.
 • Palokäyttäytymisluokka Bfl-S1.